Velbehag Medisinsk Hudklinikk

Juni: Injeksjoner -20%

d
t
m
s

Brannskader: Typer, Symptomer og Behandlinger

Innhold

Brannskader er vevsskader forårsaket av varme, kjemikalier, elektrisitet, stråling eller solen. Mellom 2000 – 5000 nordmenn oppsøker behandling for brannskader hvert år, ifølge Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforeningn. Førstegradsforbrenninger, og de fleste andregradsforbrenninger, kan behandles med hjemmebehandlinger. Tredjegradsforbrenninger kan være livstruende og krever spesialisert medisinsk behandling.

Hva er en brannskade?

En brannskade oppstår når varme, kjemikalier, sollys, elektrisitet eller stråling skader hudvevet. De fleste brannskader skjer ved et uhell. Det er forskjellige grader av brannskader. egen bestemmer alvorlighetsgraden av en forbrenning basert på dybden av forbrenningen og mengden berørt hud. Brannskader kan være smertefulle. Ubehandlet kan en brannskade føre til infeksjon.

Hvor vanlig er brannskader?

Mellom 2000 – 5000 nordmenn oppsøker helsehjelp som følge av brannskader hvert år. Barn har høy risiko for utilsiktede brannskader. 

Arr etter brannskader på hånda.
Arr etter brannskader på hånda.

Hvem kan få brannskader?

Utilsiktede brannskader kan skje med alle, selv om barn, tenåringer og eldre mennesker er mest utsatt. Disse aldersgruppene er mer utsatt for brannskader fra matlaging, for eksempel å søle kokene vann på huden. Barn og tenåringer har også høyere sannsynlighet for å skade seg på lightere, fyrstikker og fyrverkeri eller bli solbrent.

Hva er typene brannskader?

Helsepersonell klassifiserer brannskader etter alvorlighetsgrad. Legen din vil vurdere omfanget av hudskade. Forbrenningsgrader inkluderer:

 • Førstegradsforbrenninger er milde (som de fleste solforbrenninger). Det øverste hudlaget (epidermis) blir rødt og er smertefullt, men får vanligvis ikke blemmer.
 • Andregradsforbrenninger påvirker hudens øvre og nedre lag (dermis). Du kan oppleve smerte, rødhet, hevelse og blemmer.
 • Tredjegradsforbrenninger påvirker alle tre hudlagene: epidermis, dermis og fett. Forbrenningen ødelegger også hårsekker og svettekjertler. Fordi tredjegradsforbrenninger skader nerveender, vil du sannsynligvis ikke føle smerte i selve forbrenningsområdet, men ved siden av det. Brent hud kan være svart, hvit eller rød med et læraktig utseende.

SYMPTOMER OG ÅRSAKER

Hva forårsaker brannskader?

Mange ting kan forårsake brannskader. Termiske kilder, inkludert brann, varme væsker, damp og kontakt med varme overflater, er de vanligste årsakene til brannskader. Andre årsaker inkluderer eksponering for:

 • Kjemikalier, som sement, syrer eller avløpsrensere.
 • Stråling.
 • Elektrisitet.
 • Sol (ultrafiolett eller UV-lys).

Hva er tegn på brannskader?

Forbrenningssymptomer varierer avhengig av alvorlighetsgraden eller graden av forbrenningen. Symptomene er ofte verre i løpet av de første timene eller dagene etter forbrenningen. Forbrenningssymptomer inkluderer:

 • Blemmer.
 • Smerte.
 • Opphovning.
 • Hvit eller forkullet (svart) hud.
 • Avskalling av hud.
Isolated dirty injured hand with thermal burn on the finger. Inflamed bladder with fluid.
Blemmer er et normalt forbrenningssymptom fra brannskader.

DIAGNOSE OG TESTER

Hvordan diagnostiseres brannskader?

Legen vil undersøke forbrenningen for å fastslå graden eller alvorlighetsgraden. Denne prosessen innebærer å estimere prosentandelen av kroppen som er påvirket av forbrenningen og dens dybde. Legen din kan klassifisere forbrenningen som:

 • Mindre: Første- og andregradsforbrenninger som dekker mindre enn 10 % av kroppen regnes som mindre og krever sjelden sykehusinnleggelse.
 • Moderat: Andregradsforbrenninger som dekker omtrent 10 % av kroppen, klassifiseres som moderate. Brannskader på hender, føtter, ansikt eller kjønnsorganer kan variere fra moderat til alvorlig.
 • Alvorlige: Tredjegradsforbrenninger som dekker mer enn 1 % av kroppen anses som alvorlige.
Sunburn skin
Solbrent hud.

BEHANDLING

Hvordan håndteres eller behandles brannskader?

Behandling av brannskader varierer avhengig av årsak og alvorlighetsgrad. Det er avgjørende at området kjøles ned i de første 20 minuttene etter at skaden oppstår, under rennende vann. Ved større forbrenninger bør avkjøling fortsette helt til medisinsk hjelp er tilgjengelig.  Klær som sitter fast i brannsår skal kun fjernes av lege. 

Du må holde alle brannskader rene og legge på sterilt kompress.

Hos legen kan du få smertestillende behandling, noe som er avgjørende for å behandle store og alvorlige brannskader på forsvarlig vis.  

Fortsett å sjekke sår for tegn på infeksjon og andre langsiktige problemer, som arrdannelse og oppstramming av huden over ledd og muskler i etterkant. 

Behandlinger etter brannsårtype inkluderer:

 • Førstegradsforbrenning: Kjøl ned med rennende vann i 20 minutter. Ikke bruk is. For solbrenthet, bruk aloe vera gel. For brannskader påført av varme, påfør gjerne en brangel om du ikke har tilgang på vann og dekk lett med sterilt kompress. Du kan også ta reseptfrie smertestillende medisiner.
 • Andregradsforbrenninger: Behandling for andre- og førstegradsforbrenninger er den samme, men det kan være behov for å rense området. I så fall bør du oppsøke lege. 
 • Tredjegradsforbrenning: Tredjegradsforbrenning kan være livstruende og krever ofte hudtransplantasjoner. Hudtransplantater erstatter skadet vev med sunn hud fra en annen av den uskadde delen av personens kropp. Området hvor hudtransplantatet er tatt fra helbreder vanligvis av seg selv. Hvis personen ikke har nok hud tilgjengelig for et transplantat på skadetidspunktet, kan en midlertidig kilde til transplantat komme fra en avdød donor eller en menneskeskapt (kunstig) kilde, men disse må til slutt erstattes av personens egen hud. Behandlingen inkluderer også ekstra væske (vanligvis gitt intravenøst) for å holde blodtrykket stabilt og forhindre sjokk og dehydrering.

Hva er komplikasjonene ved brannskader?

Tredjegradsforbrenninger som er dype og påvirker en stor del av huden, er svært alvorlige og kan være livstruende. Selv første- og andregradsforbrenning kan bli infisert og forårsake misfarging. Førstegradsforbrenninger forårsaker ikke arrdannelse, men det kan andregradsforbrenning. 

Potensielle komplikasjoner av tredjegradsforbrenninger inkluderer:

 • Arytmi, eller hjerterytmeforstyrrelser, forårsaket av en elektrisk forbrenning.
 • Dehydrering.
 • Vansirende arr og kontrakturer.
 • Ødem (overflødig væske og hevelse i vev).
 • Organsvikt.
 • Lungebetennelse.
 • Alvorlig lavt blodtrykk (hypotensjon) som kan føre til sjokk.
 • Alvorlig infeksjon som kan føre til amputasjon eller sepsis.

FOREBYGGING

Hvordan kan jeg forhindre forbrenning?

Brannskader har mange tilfeldige årsaker. Gjør følgende for å redusere risikoen for brannskader:

 • Bruk solkrem.
 • Sett hjemmets varmtvannsbereder under 50 grader.
 • Test alltid vannet i en dusj eller badekar før du går inn eller bader et barn.
 • Lås inn kjemikalier, lightere og fyrstikker.
 • Ikke la ovn og stekeovn være uten tilsyn. Vær ekstra forsiktig når du håndterer utstyr Hold barn på god avstand fra varme gjenstander som komfyr, panelovner og stekeovn. 
 • Sikre peis og vedovner med et peisgitter om du har barn eller kjæledyr. 
 • Installer og test røykvarslere regelmessig i hjemmet ditt.
 • Ha brannslukkingsapparater lett tilgjengelig i huset, og sørg for at alle i husstanden vet hvordan de brukes.  
 • Dekk til stikkontakter om du har barn i huset. 

PROGNOSE

Hva er prognosen for personer med brannskader?

Med riktig behandling leges de fleste første- og andregradsforbrenninger over to til tre uker. Avhengig av alvorlighetsgraden av forbrenningen, kan du ha noen arrdannelser, som kan blekne over tid. Personer som kommer seg etter tredjegradsforbrenninger trenger fysio- og ergoterapi for å opprettholde leddmobilitet og forbedre funksjonen. Noen mennesker utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller depresjon etter en brannskade. Takket være medisinske fremskritt overlever mange mennesker som har brannskader som dekker opptil 90 % av kroppen.

Når bør jeg ringe legen?

Du bør oppsøke helsehjelp hvis du opplever:

 • Brannskader på hender, føtter, ansikt eller kjønnsorganer.
 • Brannskader som ikke blir bedre etter to uker.
 • Blemmer.
 • Kraftig smerte.
 • Feber, gul eller grønn væske fra brannsåret, eller andre tegn på infeksjon.
 • Tegn på PTSD eller depresjon.

Hvilke spørsmål bør jeg stille legen min?

Det kan være lurt å spørre legen om: 

 • Hvilken grad er forbrenningen?
 • Hva er den beste behandlingen for denne brannskaden?
 • Hvilke skritt kan jeg ta for å redusere risikoen for infeksjon?
 • Hvilke skritt kan jeg ta for å redusere risikoen for arrdannelse?
 • Hvilke skritt kan jeg ta for å redusere den fremtidige risikoen for utilsiktede brannskader?
 • Bør jeg se etter tegn på komplikasjoner?
Bestill time
Facebook
Twitter
LinkedIn
Noen artikkler som kan være intressante for deg:
<