Velbehag Medisinsk Hudklinikk

Juni: Injeksjoner -20%

d
t
m
s

Lavt Blodtrykk: 20 Symptomer og Behandlinger

Innhold

Lavt blodtrykk betraktes generelt som blodtrykksmåling der det systoliske blodtrykket (overtrykk) er lavere enn 90 mmHg og det diastoliske blodtrykket (undertrykket) er lavere enn 60 mmHg. 

Det som anses som lavt blodtrykk for én person kan være greit for noen andre. Lavt blodtrykk trenger ikke å ha noen merkbare symptomer men det kan føre til svimmelhet og besvimelse. Noen ganger kan lavt blodtrykk være livstruende.

Årsakene til lavt blodtrykk varierer fra dehydrering til alvorlige medisinske tilstander. Det er viktig å finne ut hva som forårsaker lavt blodtrykk, slik at det kan behandles om nødvendig.

Typer lavt blodtrykk

 • Ortostatisk hypotensjon (postural hypotensjon). Dette er et plutselig blodtrykksfall når du reiser deg fra sittende eller etter liggende posijon. Årsaker inkluderer dehydrering, langvarig sengeleie, graviditet, visse medisinske tilstander og noen medisiner. Denne typen lavt blodtrykk er vanlig hos eldre voksne.
 • Postprandial hypotensjon. Dette blodtrykket faller 1 til 2 timer etter å ha spist. Det er mest sannsynlig at det påvirker eldre voksne, spesielt de med høyt blodtrykk eller sykdommer i det autonome nervesystemet, som Parkinsons. Å spise små måltider med lite karbohydrater, drikke mer vann og unngå alkohol kan bidra til å redusere symptomene.
 • Nevralt mediert hypotensjon. Dette er et blodtrykksfall som forekommer etter å ha stått i lange perioder. Denne typen lavt blodtrykk rammer for det meste unge voksne og barn. Det kan skyldes feilkommunikasjon mellom hjertet og hjernen.
 • Multippel systematrofi med ortostatisk hypotensjon. Også kalt Shy-Drager syndrom, Dette er en sjelden sykdom som påvirker nervesystemet som kontrollerer ufrivillige funksjoner som blodtrykk, hjertefrekvens, pust og fordøyelse. Det er assosiert med å ha veldig høyt blodtrykk mens du ligger. 
Pasient med lavt blodtryk som sjekker seg hos legen sin
Pasient som sjekker sitt blodtrykk

Symptomer

Symptomer på lavt blodtrykk (hypotensjon) kan omfatte:

 • Uskarpt eller falmende syn
 • Svimmelhet eller svimmelhet
 • Besvimelse
 • Utmattelse
 • Problemer med å konsentrere seg
 • Kvalme

For noen kan lavt blodtrykk være et tegn på en underliggende sykdom, spesielt når det faller plutselig eller oppstår med andre symptomer.

Et plutselig blodtrykksfall kan være farlig. En endring på bare 20 mm Hg – et fall fra 110 mm Hg systolisk til 90 mm Hg systolisk, kan forårsake svimmelhet og besvimelse. Og store fall, som de som er forårsaket av ukontrollert blødning, alvorlige infeksjoner eller allergiske reaksjoner, kan være livstruende.

Student using laptop, having headache after hard-working day of e-learning, failed exam test
Hodepine er et tegn på lavt blodtrykk

Ekstremt lavt blodtrykk kan føre til en tilstand som kalles sjokk. Symptomer på sjokk inkluderer:

 • Forvirring, spesielt hos eldre mennesker
 • Kald, klam hud
 • Blekhet
 • Rask pust
 • Svak og rask puls

Når du bør oppsøke lege

Hvis du har symptomer på ekstremt lavt blodtrykk (hypotensjon) eller sjokk må du oppsøke legehjelp umiddelbart. 

De fleste leger anser blodtrykket for å være for lavt bare hvis det forårsaker symptomer. Noen ganger kan ørhet og svimmelhet forårsakes av andre ting, for eksempel om du er for lenge i sola eller sitter for lenge i badestampen. Det er viktig at du tar kontakt med lege for en vurdering, uansett. 

Hvis du har konsekvent lavt blodtrykk, men føler deg bra, kan det hende at legen bare ønsker å ha deg inn til jevnlige kontroller. Det kan være nyttig å holde oversikt over symptomene dine, når de oppstår og hva du gjorde når de oppstod.

Doctor measuring patient blood pressure with sphygmomanometer at clinic office
Har du symptomer på lavt blodtrykk (hypotensjon) eller sjokk må du oppsøke legehjelp umiddelbart. 

Årsaker

Blodtrykket bestemmes av mengden blod hjertet pumper og mengden motstand mot blodstrømmen i arteriene. En blodtrykksmåling er gitt i millimeter kvikksølv (mmHg). Den har to tall:

Systolisk trykk (overtrykk). Dette er trykket i arteriene når hjertet slår.  

Diastolisk trykk (undertrykk). Dette er trykket i arteriene når hjertet hviler mellom slagene. . 

Et ideelt blodtrykk er vanligvis lavere enn 120/80 mm Hg.

Red and white blood cells in the vein. Leukocyte normal level
Blodtrykket bestemmes av mengden blod hjertet pumper og mengden motstand mot blodstrømmen i arteriene. En blodtrykksmåling er gitt i millimeter kvikksølv (mmHg). Den har to tall:

Blodtrykket varierer i løpet av dagen, avhengig av:

 • Kroppsstilling
 • Pusten
 • Mat og drikke
 • Medisiner
 • Formen din
 • Stress
 • Tid på dagen

Blodtrykket er vanligvis lavest om natten og stiger kraftig når du våkner. Visse helsetilstander og bruk av medisiner kan forårsake lavt blodtrykk.

Tilstander som kan forårsake lavt blodtrykk

Medisinske tilstander som kan forårsake lavt blodtrykk inkluderer:

 • Svangerskap. Endringer under graviditet fører til at blodårene utvides raskt. Endringene kan føre til at blodtrykket faller. Lavt blodtrykk er vanlig i de første 24 ukene av svangerskapet. Blodtrykket går vanligvis tilbake til nivået før graviditeten etter fødselen.
 • Hjerte- og hjerteklaffsykdom. Et hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerteklaffsykdom og ekstremt lav hjertefrekvens kan forårsake lavt blodtrykk.
 • Hormonrelaterte sykdommer.  Tilstander som påvirker biskjoldbruskkjertelen eller binyrene, som Addisons sykdom, kan føre til at blodtrykket faller. Lavt blodsukker og diabetes kan også senke blodtrykket.
 • Dehydrering. Når kroppen ikke har nok vann, reduseres mengden blod i kroppen (blodvolumet). Dette kan føre til at blodtrykket faller. Feber, oppkast, alvorlig diaré, overforbruk av vanndrivende midler og hard trening kan føre til dehydrering.
 • Blodtap. Å miste mye blod, for eksempel fra en skade eller indre blødninger, reduserer også blodvolumet, noe som fører til et alvorlig blodtrykksfall.
 • Alvorlig infeksjon i blodet.  Når en infeksjon i kroppen kommer inn i blodet kan det føre til et livstruende blodtrykksfall, kalt septisk sjokk.
 • Alvorlig allergisk reaksjon. Symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon inkluderer et plutselig og dramatisk fall i blodtrykket.
 • Mangel på næringsstoffer i kosten. Lave nivåer av vitamin B-12, folat og jern kan hindre kroppen i å produsere nok røde blodlegemer, noe som kan føre til lavt blodtrykk.
Assortment food sources of vitamin E
Mangel på næringsstoffer i kosten påvirker blodet ditt.

Medisiner som kan forårsake lavt blodtrykk

Noen medisiner kan forårsake lavt blodtrykk, inkludert:

 • Vanndrivende medisiner
 • Alfablokkere
 • Betablokkere
 • Legemidler mot Parkinsons
 • Visse typer antidepressiva
 • Legemidler mot erektil dysfunksjon, spesielt i kombinasjon med hjertemedisinen nitroglyserin
Medication
Medisiner

Risikofaktorer

Alle kan ha lavt blodtrykk (hypotensjon). Risikofaktorer for hypotensjon inkluderer:

 • Alder. Blodtrykksfall når man står eller etter spising forekommer primært hos voksne over 65 år. Nevralt mediert hypotensjon rammer først og fremst barn og yngre voksne.
 • Medisiner. Visse medisiner, inkludert noen blodtrykksmedisiner, øker risikoen for lavt blodtrykk.
 • Visse sykdommer. Parkinsons sykdom, diabetes og enkelte hjertesykdommer kan øke risikoen for lavt blodtrykk.

Komplikasjoner

Potensielle komplikasjoner av lavt blodtrykk (hypotensjon) inkluderer:

 • Svimmelhet
 • Svakhet
 • Besvimelse
 • Skade ved fall
 • Alvorlig lavt blodtrykk kan redusere kroppens oksygennivåer, noe som kan føre til hjerte- og hjerneskade.
Bestill time