Velbehag Medisinsk Hudklinikk

Velbehag Medisinsk Hudklinikk logo

Juni: Injeksjoner -20%

d
t
m
s

Normale blodsukkernivåer etter alder

Innhold

Normale blodsukkernivåer er en viktig indikator på generell helse, og det er avgjørende å kjenne til det ideelle området for din aldersgruppe. Mens passende verdier varierer mellom individer basert på alder, helsetilstand og livsstilsfaktorer, gir forståelsen av typiske områder nyttig innsikt i hvordan kroppen din fungerer.

Det er likevel viktig å merke seg at informasjonen nedenfor kun er veiledende. Snakk med legen din hvis du har bekymringer om blodsukkeret ditt, da en grundig vurdering er nødvendig. Det finnes ingen “normale” blodsukkernivåer – dine personlige mål avhenger av mange helse- og livsstilsfaktorer.

Les videre for å lære mer om blodsukker, inkludert sammenhengen med generell helse, spekteret av normale nivåer og tegn på unormalt blodsukker.

Hva er blodsukker?

Blodsukker, eller glukose, er den primære typen sukker i kroppen. Det kommer fra karbohydrater i mat. Glukose er helt avgjørende for å gi energi til celler i hele kroppen, inkludert hjerneceller.

Blodsukkernivået varierer gjennom dagen ettersom du spiser, trener og sover. Stress og hormoner spiller også inn. Personer med diabetes bør overvåke blodsukkeret nøye for å holde seg innenfor det riktige målområdet – ofte bestemt av helsepersonell.

Et blodsukkernivå utenfor målområdet kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser. Når blodsukkeret er for høyt eller lavt, kan det få alvorlige følger som nerveskader, nyreskade og hjertesykdom.

Høyt blodsukker (hyperglykemi) kan føre til tilstander som diabetes, hjerte- og karsykdommer og hjerneslag, forklarer hun. Lavt blodsukker (hypoglykemi) kan forårsake forvirring, angst, svakhet, svette og synsproblemer. Ekstremt lave blodsukkernivåer kan gi anfall og besvimelse.

Normale blodsukkernivåer utenfor målområdet kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser.
Et blodsukkernivå utenfor målområdet kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser.

Hvorfor er blodsukker viktig ved diabetes?

Diabetes er en tilstand som gjør at kroppen har vanskeligheter med å regulere glukosenivået på egen hånd. Ved diabetes klarer ikke kroppen å produsere nok insulin, eller gjøre nok insulin tilgjengelig. Insulin er et hormon som hjelper kroppen med å bruke glukose til energi. Når insulinnivået er for lavt, hoper glukose seg opp i blodet, noe som kan skade organer og annet vev.

Diabetes oppstår når kroppen ikke takler sukker fra et vanlig kosthold. Kronisk høye sukkernivåer kan føre til endringer i store og små blodårer.

Over tid kan endringer i store blodårer øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, mens skader på små blodårer kan gi nerveskader, synstap og nyresvikt.

For personer med diabetes er det derfor avgjørende å holde blodsukkeret på et sunt nivå for å forebygge alvorlige komplikasjoner senere i livet. Dette krever forståelse av anbefalte glukosenivåer for ulike aldersgrupper, og livsstilsendringer deretter. Blodsukkeret kan gå opp eller ned basert på hva og når du spiser, blant annet.

For personer med diabetes er det derfor avgjørende å holde blodsukkeret på et sunt nivå for å forebygge alvorlige komplikasjoner senere i livet.

Hva er HbA1c?

En HbA1c-test, også kalt glykosylert hemoglobin, er et standard diagnostisk verktøy for å måle gjennomsnittlig blodsukkernivå de siste tre månedene. Den gjenspeiler hvor godt blodsukkeret er kontrollert i den perioden.

Dette er et viktig mål på blodsukkerkontroll ved diabetes, da det gir et langsiktig bilde av blodsukkernivået og kan bidra til å forutsi risikoen for komplikasjoner. Testen bruker en liten blodprøve til å analysere mengden hemoglobin, et protein i de røde blodcellene som bærer oksygen og binder seg til glukosemolekyler. Jo høyere glukosenivå i blodet, desto mer hemoglobin vil binde seg til det og oppdages i HbA1c-testen. Testen gjøres ofte med et fingerstikk hos legen.

HbA1c uttrykkes i prosent, der høyere prosent indikerer høyere glukosenivå i blodet. En sunn HbA1c for personer uten diabetes er 4-5,7%. Verdier fra 5,7-6,4% regnes som prediabetes, mens 6,5% og opp tyder på diabetes.

En viktig merknad om HbA1c er at den kan påvirkes av andre medisinske tilstander som anemi, noe som kan gi unøyaktige resultater. Derfor anbefales det vanligvis å se på flere verdier, som fastende glukose, sammen med HbA1c.

man hand blood sugar ketones level diabetes keto diet health care at home
En HbA1c-test, også kalt glykosylert hemoglobin, er et standard diagnostisk verktøy for å måle gjennomsnittlig blodsukkernivå de siste tre månedene.

Hvordan testes blodsukker?

Blodsukker måles ofte med et glukoseapparat som analyserer glukosemengden i en blodprøve. En dråpe blod fra fingeren eller armen legges på et teststrimler og settes inn i apparatet. Resultatet vises på skjermen i løpet av sekunder.

En annen måte å teste blodsukker på er kontinuerlig glukosemåling (CGM). Da festes en vanntett engangssensor på armen eller magen. Sensoren kan skannes med en leser, og brukes fra tre til 14 dager avhengig av merke. Mange CGM-sensorer kan kobles til en smarttelefon, slik at personen og omsorgspersoner kan følge med på glukosetrender de siste åtte timene.

Personer med diabetes sjekker vanligvis blodsukkeret flere ganger daglig, inkludert før måltider, snacks og to timer etter måltider.

I noen tilfeller kan legen også be om tester som fastende glukose eller oral glukosetoleransetest. Disse måler glukosenivåer i blodet til bestemte tider (faste eller etter måltider).

Male Diabetic Checking Blood Sugar Levels
Personer med diabetes sjekker vanligvis blodsukkeret flere ganger daglig

Når bør man teste blodsukker?

For personer med diabetes er standard tidspunkter før måltider og før leggetid. Legen kan imidlertid be om testing så ofte som annenhver time etter måltider og midt på natten, avhengig av tilstanden. Snakk med legen din om hvor ofte og når du bør teste blodsukkeret ditt.

I enjoy reading before going to bed
For personer med diabetes er standard tidspunkter før måltider og før leggetid.

Andre tilfeller der testing kan være lurt:

 • Ved symptomer på lavt blodsukker som svimmelhet, svette eller forvirring
 • Etter måltid på restaurant eller ny mat
 • Når du føler deg syk
 • Ved stress
 • Ved alkoholinntak
 • Før og etter trening
 • Ved oppstart av ny medisin
 • Etter for mye insulin eller diabetesmedisin
 • Ved feil tidspunkt for diabetesmedisin

Normale blodsukkernivåer etter alder

Diagrammet nedenfor bruker innsikt fra studier inkludert de utført av American Diabetes Association (ADA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og John Hopkins Medicine for å illustrere de typisk anbefalte blodsukkernivåene etter alder. 

AlderNormal fastende glukose (uten diabetes)Fastende glukosenivå (sammenlign med diabetes)Mål glukoseserie (før måltider for de med type 2 diabetes)HbA1c (hos de uten diabetes)HbA1c (hos de med mulig prediabete)HbA1c (sammenlig med diabetes)HbA1c (mål for de med diabetes)
Barn og ungdomUnder eller lik 100 mg/dLOver eller lik 126 mg/dL80-130 mg/dLUnder 5,7%5,7-6,4%Over eller lik 6,5%Under eller lik 7,0%
VoksneUnder eller lik 100 mg/dLOver eller lik 126 mg/dL80-130 mg/dLUnder 5,7%5,7-6,4%Over eller lik 6,5%Under eller lik 7,0%
Eldre voksneUnder eller lik 100 mg/dLOver eller lik 126 mg/dL80-150 mg/dL eller 170 mg/dLUnder 5,7%5,7-6,4%Over eller lik 6,5%Under eller lik 7,5-8,0%

Fastende vs. ikke-fastende blodsukkernivåer

Fastende og ikke-fastende tester brukes til å sjekke for diabetes og prediabetes.

Fastende tester måler blodsukker etter åtte timers faste, vanligvis om morgenen. Verdier som indikerer prediabetes eller diabetes:

 • Normal: Under 99 mg/dL
 • Prediabetes: 100-125 mg/dL
 • Diabetes: Over 126 mg/dL

Ikke-fastende tester krever ikke faste. Verdier som indikerer prediabetes eller diabetes:

 • Normal: Under 140 mg/dL
 • Prediabetes: 140-199 mg/dL
 • Diabetes: Over 200 mg/dL

Tegn og symptomer på ubalansert blodsukker

Konsistent for høyt eller lavt blodsukker kan gi symptomer. Ifølge Peralta og dr. Meller er vanlige tegn på ubalanse:

Høyt blodsukker:

 • Økt tørste
 • Hyppig vannlating
 • Tretthet
 • Uklart syn
 • Langsom sårtilheling
 • Vekttap
 • Hyppige infeksjoner
Young woman outdoor drinking water thirsty
Økt tørste er et tegn på ubalansert blodsukker.

Lavt blodsukker:

 • Sultfølelse
 • Skjelving
 • Svette
 • Rask puls
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Forvirring og konsentrasjonsproblemer

Hvilket nivå av blodsukker er farlig?

Lavt blodsukker, eller hypoglykemi, inntreffer når glukosenivået synker under 70 mg/dL. Alvorlig lavt blodsukker er under 54 mg/dL og kan føre til besvimelse. Lavt blodsukker er vanlig ved type 1 diabetes og krever behandling.

Høyt blodsukker, eller hyperglykemi, oppstår når glukosenivået stiger til 240 mg/dL eller høyere. Ubehandlet hyperglykemi kan føre til ketoacidose, en tilstand som kalles diabetisk koma.

Ketoner er avfallsstoffer som dannes når kroppen bryter ned fett på grunn av for lite insulin. Store mengder er giftige og skilles ut i urinen. Hvis kroppen ikke klarer å skille ut nok ketoner i urinen, kan de hope seg opp i blodet og gi høye ketonnivåer. Dette kan føre til ketoacidose, en medisinsk nødsituasjon som gjør blodet surere. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Hva gjør du ved for høyt eller lavt blodsukker?

Ved hypoglykemi kan du:

 • Spise 4 glukose-tabletter
 • Drikk 4 gram fruktjuice, f.eks eple- eller appelsinjuice
 • Drikk 4 gram brus
 • Spis 4 biter godteri

Test blodsukkeret på nytt etter 15 minutter for å se om nivået er 70 mg/dL eller høyere. Fortsett behandlingen til blodsukkeret har stabilisert seg hvis det fortsatt er lavt.

Ved hyperglykemi bør du bruke en reseptfri test for å måle ketonnivået i urinen. Oppsøk lege umiddelbart ved verdier over 80 mg/dL.

Hvis blodsukkeret er høyt, men urinprøven viser normale ketonverdier, kan følgende bidra til å senke nivået:

 • Drikk nok væske – dehydrering kan gjøre blodsukkeret mer konsentrert
 • Mosjoner mer – fysisk aktivitet gjør kroppen mer insulinsensitiv
 • Unngå stress – stress kan heve blodsukkeret
 • Sørg for nok søvn – dårlig søvn påvirker blodsukkerkontrollen
 • Tell karbohydrater – karbohydrater brytes ned til glukose og kan heve nivået

Når bør du snakke med lege om blodsukker?

Diabetes er alvorlig, og du bør kontakte legen din hvis du er bekymret for blodsukkernivået. Legen din kan bestille tester for å bekrefte diabetes eller prediabetes, og gi behandlingsanbefalinger. De kan også foreslå livsstilsendringer for å holde blodsukkeret innenfor anbefalt område.

Å overvåke og kontrollere blodsukkeret er helt avgjørende for god helse og å unngå komplikasjoner på sikt. Med riktig oppfølging og regelmessige kontroller er det fullt mulig å holde blodsukkeret under kontroll.

Kilder: 

Bestill time
Facebook
Twitter
LinkedIn
Noen artikkler som kan være intressante for deg:

Hudkreft – diagnoser og behandling

Melanom (føflekkreft) – symptomer og årsaker

Hvordan fungerer selvbruning?

Tatovering – de gode og dårlige sidene

Velg lokasjon👇🏼

📣 På grunn av stor pågang, vil kunder som bestiller time i juni fortsatt få 20% rabatt på injeksjoner.